Vady sluchu

Úvod

Sluch je nepostradatelným smyslem, který člověk dennodenně využívá. Ten, kdo nikdy neměl žádné obtíže se sluchem si asi dost těžko dokáže představit co je to nedoslýchavost, či hluchota. Podle některých odborníků, je dokonce sluch smyslem, který pomáhá člověku přijímat více informací, než zrak. Zkusme si jen představit, kolik různých zvuků, ruchů a šumů člověk slyší při různých každodenních činnostech. Dokážeme zachytit zvuky ozývající se z různých stran (hluk aut, hlasy sousedů, vrznutí dveří, štěkot psa, atd.). Tyto zvuky, které vnímáme jakoby mimoděk nemůžeme vyloučit ze svého života tím, že uši zavřeme tak jako oči. Proto je sluch tolik důležitý, upozorňuje nás před nebezpečím, oznamuje že někdo něco říká, že někdo přichází, nebo se na něco ptá. Sluch samozřejmě úzce souvisí s rozvojem řeči a k normálnímu rozvoji řeči je nezbytný.

Pokud má člověk sluchovou vadu je v podstatě odříznutý od všech zvuků okolního světa a rozvoj řeči je podle typu a stupně sluchové vady narušen.

Problematika sluchových vad je velmi složitá a rozsáhlá. Na našich stránkách bychom rádi poskytli základní informace, týkající se sluchových vad.

U nás se můžete dozvědět co to jsou:

Je možné, že jste v sekci „Vady sluchu“ nenašli to, co potřebujete, pak je tu možnost využít sekci „Co na to odborník“, ve které lze najít celou řadu odborných článků, týkající se různých témat.

Klinický logoped je jedním z nejdůležitějších odborníků, se kterým se člověk (ať už dítě, nebo dospělý) se sluchovým postižením v průběhu svého života setká. Logopedická péče je nutná kvůli rozvoji komunikačních dovedností, verbálních i neverbálních. Logoped při své práci využívá zkušenosti dalších odborníků. Velmi důležitá je spolupráce s klinickým psychologem, foniatrem, lékařem ORL a dalšími. Sluch je základním předpokladem rozvoje řeči a jeho ztráta má negativní vliv na vývoj osobnosti, jeho sociální adaptaci a možnost uplatnění ve slyšící společnosti.

Poslední otázka v poradně

Písmenko K

Dobrý den, v únoru jsem zadávala dotaz, bohužel nikdo neodpověděl.. Dovoluji si kopírovat, Moc děkuji za odpověď!! Synovi budou na konci srpna 4. Poslední dobou se celkem snaží mluvit ve větách, ale hrozně moc písmenek mu stále nejde. Mohli byste mi poradit, jak s ním třeba cvičit jazyk, aby byl hbitější? Vůbec neumí písmenko K. Ale komolí i další písmena, např. c, f, g, h, ch, l, r, ř, s, x, z, ž. Myslíte, že je to pořád "v normě" nebo zda už s tím začít pracovat? Moc děkuji za Váš čas, velmi si toho vážím.

Novinky

Pro klienty VZP je u nás péče zdarma

Pro klienty VZP je u Logopedonline péče zdarma


Děti a dospělí, kteří jsou pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny, mají logopedikou péči v naší poradně hrazenou přes pojišťovnu. Nezbytně nutné je k tomu doporučení (žádanka na logopedii)  od dětského lékaře. U dospělých doporučení (žádanka) od obvodního lékaře.
Hrazení logopedické péče přes VZP se týká klientů, kteří dochází do k nám do poradny. Nevztahuje se na logopedii přes skype a jiné formy logopedické péče.

Nejvíce hledané výrazy

Logopedie, Logoped, Špatná mluva, Špatná výslovnost, Vady řeči, Vady sluchu, Výslovnost hlásek, Logopedická ambulance, Logopedická cvičení, Logopedická cvičení ke stažení, Logopedická cvičení online, Logopedické pexeso, Logopedické říkanky, Logopedické říkanky ke stažení, Logopedické říkanky online, Logopedická poradna