Vady řeči

Koktavost

Koktavost je jedním z nejtěžších a nejnápadnějších druhů narušené komunikační schopnosti. Touto vadou řeči se zabývalo a zabývá mnoho vědců na celém světě. I přesto je i v současnosti velmi obtížné jednotně definovat koktavost. My uvádíme tuto definici:

Koktavost pokládáme za syndrom komplexního narušení komplexního narušení koordinace orgánů, účastnících se na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristickým nedobrovolným přerušováním plynulosti procesu mluvení. 

Příčiny vzniku koktavosti

Co se týče příčin vzniku koktavosti ať už u dětí nebo dospělých, existuje stále celá řada různých názorů. Ani v současné době neexistuje jednotný názor, podle kterého bychom mohli zjistit co stojí za příčinou vzniku koktavosti u Vašeho dítěte. V krátkosti uvádíme poznatky z nejnovějších vědeckých výzkumů:

 • Genetické příčiny (dědičnost) – mužští potomci žen s koktavostí jsou nositelé většího rizika
 • Koktavost versus vývoj řeči – je možné, že jedna a tatáž příčina způsobí koktavost
  I narušený  vývoj (například vrozená řečová slabost)
  - koktavost vznikne v důsledku přetížení, při osvojování si nových slov, vět, celkové řeči
  - koktavost vznikne v souvislosti s opožděným vývojem řeči (tedy dítě přestane mít zájem o získávání informací, nemá zájem o praktické využití řeči)
  - koktavost má svoji příčinu stejně jako narušený vývoj řeči má svoji příčinu
 • Atypické mozkové procesy – to znamená, že činnost mozkových hemisfér není
  Synchronizovaná. Levá mozková hemisféra vykazuje
  Nedostatečnou činnost a koktavost je způsobena nekompletním vývojem mozkových hemisfér a jejich dominancí.
 • Osobnostní rysy – dítě má sníženou odolnost vůči neurotizujícím vlivům z okolí
 

Existují různé  druhy činitelů, které mohou ovlivnit koktavost. Patří sem:

Fixující  činitelé

Těchto činitelů je velmi mnoho. Patří sem například různé sociální stresory, jako jsou sociální vztahy v rodině, mezi vrstevníky (rivalita mezi sourozenci, časový tlak vyvíjený na dítě, nepravidelný průběh každodenních aktivit, nesplnitelná očekávání, zatěžování dítěte něčím, co nemůže splnit, porovnávání dítěte s vrstevníky, se sourozenci). Dále je velmi důležité zmínit komunikační stresory. Zde mluvíme o nevhodném způsobu komunikace s koktavým člověkem. Rozhodně není vhodné dítě stále bombardovat otázkami a chtít od dítěte ihned slyšet odpověď. O správné komunikaci s koktavým se ještě dočtete podrobně níže.

Disponující  činitelé

Mezi tyto činitele řadíme dědičnost. Pokud se u vás v rodině u nějakého člena objevila koktavost, pak je pravděpodobné, že ji zdědí také někdo další.

Spouštějící  činitelé

Tedy takové, které koktavost vyvolají.

Z hlediska logopedické péče je logoped schopen ovlivnit první skupinu a to činitele fixující.

O koktavosti nelze mluvit pouze jako o poruše plynulosti řeči. Příznaky koktavosti se neprojevují pouze neplynulostí, ale také různými projevy v oblasti nadměrné námahy a psychické tenze. Zde uvádíme rozdělení koktavosti a stručný popis příznaků. 

Jak zareagovat na zakoktání

 • V žádném případě neříkejte: „Zpomal, uvolni se, nadechni se&rqduo; apod.
 • Dejte najevo, že posloucháte, že se nesoustředíte na to, jak to dítě říká, ale co říká
 • Udržujte přirozený oční kontakt, neuhýbejte pohledem, poslouchejte bez jakýchkoliv netrpělivých projevů
 • V žádném případě nedokončujte slovo, nebo větu za toho, kdo mluví!
 • Neodpovídejte okamžitě, počkejte s odpovědí alespoň jednu sekundu, abyste dali najevo, nejde o žádný časový tlak
 • Mluvte uvolněně, klidně, pomalu, přirozeně
 • Při telefonování počkejte až člověk na druhém konci domluví,neskákejte mu do řeči

Terapie koktavosti

V průběhu posledních dvou století se vytvořila celá řada různých přístupů a metod. Celá řada odborníků se již po staletí snaží najít úspěšnou terapii koktavost, ale zatím stále nemůžeme říci, že existuje metoda, která by byla stoprocentně účinná a úspěšná. Cílem logopedické terapie je najít vhodný přístup a zvolit správnou metodu terapie v určitém období jeho života. Při terapii koktavosti se vždy musíme snažit odstranit (nebo alespoň zmírnit) projevy ze všech tří výše uvedených oblastí a to neplynulosti, nadměrné námahy a psychického napětí. S terapií by vám měl pomoci klinický logoped a také klinický psycholog. Někteří odborníci doporučují také spolupráci s foniatrem, popřípadě s neurologem. 

Pokud máte zájem dozvědět se o koktavosti více, pak vám doporučujeme vyhledat práce autorů: V. Lechta, A. Kerekrétiová, M. Bubeníčková, D. Kutálková

Poslední otázka v poradně

Písmenko K

Dobrý den, v únoru jsem zadávala dotaz, bohužel nikdo neodpověděl.. Dovoluji si kopírovat, Moc děkuji za odpověď!! Synovi budou na konci srpna 4. Poslední dobou se celkem snaží mluvit ve větách, ale hrozně moc písmenek mu stále nejde. Mohli byste mi poradit, jak s ním třeba cvičit jazyk, aby byl hbitější? Vůbec neumí písmenko K. Ale komolí i další písmena, např. c, f, g, h, ch, l, r, ř, s, x, z, ž. Myslíte, že je to pořád "v normě" nebo zda už s tím začít pracovat? Moc děkuji za Váš čas, velmi si toho vážím.

Novinky

Pro klienty VZP je u nás péče zdarma

Pro klienty VZP je u Logopedonline péče zdarma


Děti a dospělí, kteří jsou pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny, mají logopedikou péči v naší poradně hrazenou přes pojišťovnu. Nezbytně nutné je k tomu doporučení (žádanka na logopedii)  od dětského lékaře. U dospělých doporučení (žádanka) od obvodního lékaře.
Hrazení logopedické péče přes VZP se týká klientů, kteří dochází do k nám do poradny. Nevztahuje se na logopedii přes skype a jiné formy logopedické péče.

Nejvíce hledané výrazy

Logopedie, Logoped, Špatná mluva, Špatná výslovnost, Vady řeči, Vady sluchu, Výslovnost hlásek, Logopedická ambulance, Logopedická cvičení, Logopedická cvičení ke stažení, Logopedická cvičení online, Logopedické pexeso, Logopedické říkanky, Logopedické říkanky ke stažení, Logopedické říkanky online, Logopedická poradna