Vady řeči

Úvod

Pojem vada řeči se stále více dostává do povědomí odborníků i laické veřejnosti, protože počet dětí s různými typy vad řeči stále výrazně narůstá. Bylo by však hrubou chybou, kdybychom se zmínili pouze o vadách řeči u dětí. Existuje celá škála různých vad řeči, které se týkají také dospělé populace. V obecném povědomí lidí je logoped jakýmsi učitelem, který vyvozuje u dětí správnou výslovnost. To ale v současné době není zdaleka pravdou. Logoped musí mít vysokoškolské vzdělání a pokud pracuje pod resortem ministerstva zdravotnictví, musí být zařazen do předatestační přípravy a po třech letech práce v logopedické ambulanci s odborným dozorem skládá atestaci v oboru logopedie. Poté se stává klinickým logopedem, který může pracovat samostatně jak s dětmi, tak i s dospělými. Klinický logoped má odborné vzdělání a je oprávněn k tomu, aby spolupracoval s celou řadou další odborníků, především z oblasti medicíny. Velmi často je potřebná spolupráce s pediatry, klinickými psychology, foniatry, lékaři ORL, neurology, zubními lékaři a celou řadou dalších. Klinický logoped diagnostikuje, provádí terapii a spolupracuje s rodinou, mateřskými školami, základními i speciálními školami.

Na našich stránkách bychom vás rádi seznámili s problematikou logopedie a poskytli vám co nejvíce informací z tohoto oboru.

Komunikace, verbální i neverbální je přirozenou schopností člověka. Obtíže s řečí nejsou jednoduchou problematikou, a proto zde předkládáme malé rozdělení vad řeči. Obecně hovoříme o tzv. Narušené komunikační schopnosti. Narušenou komunikační schopnost rozdělujeme na:

Pravděpodobně se většina lidí ve svém životě setkává s někým ve svém okolí, kdo trpí nějakou vadou řeči, ale nic konkrétního o ní neví. Na našem webu se snažíme podat jakýsi ucelený přehled vad řeči a jejich krátký popis s náznakem terapeutických možností a také prognózou jednotlivých vad.

Poslední otázka v poradně

Záměna K za T

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu pro 4,5 leté dítě, které místo K říká T - jak to doma procvičit a napravit? Děkuji!

Novinky

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme - nová knížka pro děti

Publikace je určená zejména pedagogům v mateřských školách a dětských skupinách, mateřských centrech, případně rodičům předškolních dětí. Obsahuje množství nápadů a aktivit – říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových či relaxačních her a improvizací, v nichž hlavní roli sehrávají předměty každodenní potřeby. Vazba slov a slovních spojení na rytmus, melodii a pohyb přirozeně a hravě podporují u dětí seznamování se s novými slovy, napomáhá procvičovat již známé výrazy, rozvíjet paměť i dětský řečový projev. 
Ladislava Horová pracuje jako učitelka MŠ, publikovala řadu dětských knížek.

http://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/veci-ktere-dobre-zname-do-rikanky-zamichame/

Nejvíce hledané výrazy

Logopedie, Logoped, Špatná mluva, Špatná výslovnost, Vady řeči, Vady sluchu, Výslovnost hlásek, Logopedická ambulance, Logopedická cvičení, Logopedická cvičení ke stažení, Logopedická cvičení online, Logopedické pexeso, Logopedické říkanky, Logopedické říkanky ke stažení, Logopedické říkanky online, Logopedická poradna