Články

Hlavní články

Velmi častou otázkou, se kterou se potýká celá řada rodičů je "Kdy vůbec začít chodit s dítětem na logopedii" Někteří rodiče se domnívají, že je dost času a výslovnost se určitě upraví sama bez odborné pomoci. Jiní jsou zase nervózní z toho, že jejich dítě ještě ve třech letech neumí vyslovit R, a proto chtějí začít s logopedií co nejdříve. Kdy je tedy ta správná doba? ...


Potřebujete pro své dítě fyzioterapeutickou péči? Jistě Vám byla doporučena Vojtova metoda, jejíž pravidelné cvičení přináší skvělé výsledky. Rádi bychom Vás seznámili také s jiným způsobem cvičení, které je účinné stejně jako Vojtova metoda a může Vám i Vašemu dítěti přinést výborné výsledky a také dobrý pocit ze cvičení. Zde je pár slov od odborníka, který sám se svým dítětem vyzkoušel kraniosakrální terapii a rád by předal svoji zkušenost. ...


Logopedická péče je nejvýznamnějším oborem při celkovém rozvoji komunikačních schopností a dovedností dítěte a je základem komplexního osobnostního vývoje vůbec. Řeč je dovednost mimořádně složitá a má pro každého člověka nesmírnou důležitost. Správné tvoření řeči je totiž zásadní podmínkou pro rozvoj vnímání, paměti, představivosti a především myšlení ...


Při terapii vývojové dysfázie je velmi důležité, aby se logoped nezaměřoval pouze na rozvoj řeči. Tento přístup je považován za hrubou chybu. Stejně tak jako je důležitý týmový přístup (spolupráce logopeda, psychologa, foniatra, neurologa, pedagogů v MŠ, ZŠ, atd.), je také důležitý komplexní přístup k celkové terapii. Celková terapie musí zahrnovat rozvíjení: ...


První podmínkou pro vstup do první třídy je dovršení šesti let věku dítěte nejpozději do 31.8. daného kalendářního roku. V současné době mohou nastoupit do školy i děti, kterým ještě není šest let, ale splňují předpoklady ke vstupu do první třídy. K předčasnému nástupu do školy je potřeba odborné vyšetření u klinického psychologa nebo v pedagogicko psychologické poradně. Dále musí být dítě fyzicky, psychicky i sociálně vyzrálé. ...


Nástup do školy je velmi důležitý zlom v životě každého dítěte. Děti velmi často slýchají otázky typu " Jak se těšíš do školy?" "Už máš aktovku do školy?" "Ty nechceš, (chceš) jít do školy?" Bohužel děti na tyto otázky často neznají odpověď. Jsou ještě příliš malé na to, aby uměly zhodnotit situaci, která má od září nastat. Ještě nikdy ve škole nebyly, a proto neví, co je tam čeká. Vstup dítěte do první třídy je pro dítě životní zlom. Čeká ho celá řada nových povinností, pevnější režim, než mělo dosud ...


Rozhodnutí o vstupu do školy záleží na rozhodnutí rodičů, nebo zákonných zástupců dítěte. V současné době se často stává, že si rodiče nejsou stoprocentně jisti, zda dítě do školy zapsat, či nikoliv. Může se stát, že má dítě problémy s řečí, má nevyzrálou grafomotoriku, neudrží pozornost, je hravé, atd. I přesto, že nastanou jisté pochybnosti o zapsání dítěte do školy, je potřeba dostavit se k zápisu. Rodiče mohou při zápisu sdělit, že uvažují o odkladu školní docházky. Zástupci školy dají rodičům formulář se žádostí o odklad školní docházky ...


Pohybová aktivita provází člověka po celý život prakticky od narození. V současné době se však na pohyb zapomíná a to především u dětí. V prvním roce života dochází u dítěte k prudkému rozvoji motoriky. Dítě se učí sedět, lézt a chodit. Někdy se může stát, že tyto pohybové aktivity dítě umí dříve, někdy později vzhledem ke svému aktuálnímu věku. Rozhodně není důvod k panice. U každého se motorika stejně jako řeč rozvíjí individuálně, a proto nemůžeme očekávat, že každý jedinec bude dané úkony dělat podle jakýchsi předpisů či tabulek. Pokud však máte obavy, že se vaše dítě pohybově nevyvíjí tak jak má, požádejte o radu svého pediatra. Ten vám může doporučit návštěvu rehabilitačního pracoviště, kde vám ukáží jakým způsobem máte s dítětem provádět správné cviky k rozvoji motoriky. V současné době se hojně využívá tzv. Vojtova metoda ...


Pokud Vás potkala ta šťastná událost a stali jste se rodiči, pak Vás jistě zajímá celá řada věcí týkajících se Vašeho miminka. Vývoj řeči u dítěte začíná již jeho narozením. Prvním hlasovým projevem je křik. Tím miminko oznamuje, že je na světě a potřebuje Vás. Křik, který uslyšíte po porodu dítěte je reakcí organismu na změnu prostředí. V prvních týdnech života bývá křik krátký a spíše jednotvárný. Důležitou roli ve vývoji řeči představují také takové úkony, jako je sání, žvýkání a polykání. Kolem druhého a třetího týdne asi zaznamenáte první úsměvy. Zatím jsou to pouze vrozené pohyby, které se postupem času změní na úsměv, který Vám děťátko opětuje. Proto rozhodně úsměvy nešetřete. Asi po šestém týdnu se křik mění v broukání. Dítě tímto způsobem ...


Prevencí předcházejme vadám řeči V současné době, kdy narůstá počet dětí s vadami řeči je obzvlášť důležité věnovat pozornost prevenci vzniku řečových vad. Na prevenci primární, tedy prvotní, se podílí rodiče dítěte a rodina. Vývoj řeči je složitý proces, který začíná po narození. Podle nejnovějších výzkumů již víme, že dítě vnímá zvuky, hluk a řeč již v děloze matky a podle libosti a nelibosti na tyty zvuky reaguje ...


Poslední otázka v poradně

Jazyk medzi zubkami

Dobry den. vsimla som si, ze moj 4,5 rocny syncek dava jazyk medzi zubky pri vyslovovani s,z...mozem nieco urobit, aby sa zbavil tohto zlozvyku? Dakujem.

Novinky

Pro klienty VZP je u nás péče zdarma

Pro klienty VZP je u Logopedonline péče zdarma


Děti a dospělí, kteří jsou pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny, mají logopedikou péči v naší poradně hrazenou přes pojišťovnu. Nezbytně nutné je k tomu doporučení (žádanka na logopedii)  od dětského lékaře. U dospělých doporučení (žádanka) od obvodního lékaře.
Hrazení logopedické péče přes VZP se týká klientů, kteří dochází do k nám do poradny. Nevztahuje se na logopedii přes skype a jiné formy logopedické péče.

Nejvíce hledané výrazy

Logopedie, Logoped, Špatná mluva, Špatná výslovnost, Vady řeči, Vady sluchu, Výslovnost hlásek, Logopedická ambulance, Logopedická cvičení, Logopedická cvičení ke stažení, Logopedická cvičení online, Logopedické pexeso, Logopedické říkanky, Logopedické říkanky ke stažení, Logopedické říkanky online, Logopedická poradna